1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam CustomCMDHelpPlugin Siêu updata

tùy chỉnh hiển thị khi dùng lệnh /help /? /plugins /pl

 1. Lê Thánh Tôn basketball
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Thanh Long
  :pd1.2:
  để bổ xung thiếu xót của bản cũ mình đã làm lại toàn bộ plugin này ( đập nát nó ra làm lại ):pd2.2:
  - cho phép bạn tùy chỉnh thông báo khi mem sử dụng lệnh /help và /pl
  - khả năng vượt trội hơn bản cũ:
  có thể làm nhiều trang /help [page] và tùy chỉnh per cho từng trang page
  - cấm sử dụng lệnh ( đây là cập nhật để ngăn chặn lỗi không thể hiện thông báo khi dùng lệnh /plugin )
  :pd6.2:
  - /help : hiển thị trang mặc định ( tùy chỉnh trong config )
  - /help [page] : hiển thị trang theo tên
  - /cchp reload : tải lại config
  :pd7.2:
  - CustomCMD.reload : để tải lại config
  - CustomCMD.Pages.[page] : cho phép dùng lệnh /help [page]
  lưu ý: VD bạn để defaultcommand:1 thì khi bạn add per cho member là
  CustomCMD.Pages.1 thì member có thể dùng lệnh /help
  còn khi bạn để defaultcommand: 2 mà bạn không add per cho member
  CustomCMD.Pages.2 thì member không thể dùng lệnh /help mà chỉ có thể dùng /help 2
  - CustomCMD.commands.bypass : cho phép dùng lệnh trong danh sách cấm

  :pd8.2:
  Mã:
  # tùy chỉnh trang mặ định vd mình để 1 thì khi /help sẽ hiển thị trang số 1 không cần /help 1
  defaultcommand: 1
  # lưu ý phần này : phần số trang thì mình khuyên dùng số thay cho chữ ( vẫn có thể dùng chữ ) vì mình thấy vài vần để khi đặt tên trang là chữ
  Pages:
   1:
   - 'Page1!'
   2:
   - 'Page 2!'
  BlockedCommands:
   - '?'
   - plugins
  Plugins:
  - '&a/plugins' 
  Lang:
   Name: '&6&l[&5&lCustomCMD&6&l]'
   Reload: '&aĐã tải lại config'
   Reload_No_per: '&aBạn không có quyền dùng lệnh này'
   Reload_help: '&a/cchp reload để tải lại config'
   No_many: '&aBạn đã sử dụng quá nhiều số'
   No_per: '&aBạn không có quyền dùng lệnh này'
   No_page: '&aXin lỗi, không tìm thấy trang bạn yêu cầu'
   No_command: '&aXin lỗi, bạn không được phép dùng lệnh này'
   
  [/COD]

Nhận xét gần đây

 1. lolgame
  lolgame
  5/5,
  Phiên bản: Siêu updata
  toet. voi`
 2. Roysviel von Einzbern
  Roysviel von Einzbern
  5/5,
  Phiên bản: Siêu updata
  ngon nha
  đánh bay plugins HideandCustomPlugins
 3. MusriMaster
  MusriMaster
  5/5,
  Phiên bản: Siêu updata
  Good!!
  1. Lê Thánh Tôn basketball