1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins DELUXE CHAT 1.2.5.2 2017-07-11

Update của bản kia

 1. I†z☧ᶨᵰツ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  *** phải tao
  Update của bản kia