1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins DeluxeChat 1.13.0

The original "json" chat formatting plugin

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  • 1.13
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 7.50$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả

  :pd3:
  Plugin hỗ trợ server phiên bản 1.8.3 trở lên

  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/deluxechat.1277/
  JustinMark, Heahaidu, NakaaGM71 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. VenixMC VN
  VenixMC VN
  5/5,
  Phiên bản: 1.12.7
  Good