DiemDanh Reloaded - Bản remake của plugin DiemDanh

Plugins Việt Nam DiemDanh Reloaded - Bản remake của plugin DiemDanh 1.4-HOTFIX

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Có thể tạo các file language custom
Fix 1 số lỗi của plugin
Thêm bảng top điểm danh tổng
Thêm bảng Top 10 Điểm Danh hàng tháng (/diemdanh top)
Thêm dòng nhắc nhở nếu chưa điểm danh
Fix 1 số lỗi của plugin
Tối ưu hóa code
46257
Hỗ trợ màu hex
Fix 1 số lỗi về tính ngày bỏ lỡ điểm danh
Cập nhật tính năng: Điểm danh bù (mỗi lần điểm danh bù sẽ - 1 ticket)
Lệnh /diemdanh giveticket <player> <số ticket> : Gửi phiếu điểm danh bù cho player
Sữa lỗi hiện lore và placeholder
Thêm icon hiển thị số ngày điểm danh

Fix 1 số lỗi

Tối ưu code
  • Like
Reactions: DuyManhh