1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins DivineItemsRPG 3.9.5

15+ New Stats | 20+ New Enchants | Gems | Tiers | Runes | Soulbound | Random Drops | More

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 7.50$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  :pd3:
  Yêu cầu
  • Java 7 trở lên
  • Spigot 1.9 trở lên
  Cần cài thêm plugin
  • Vault
  Có thể tích hợp với các plugin
  • HolographicDisplays (for Indicators)
  • MythicMobs
  • SkillAPI
  • Skills (Pro)
  • Heroes
  • BattleLevels
  • PlaceholderAPI
  • Citizens
  • WorldGuard
  :pd4:
  Items with stats, gems, enchants, runes
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Socket Gems
  [​IMG]
  Enchantment Books
  [​IMG]
  Rune Stones
  [​IMG]
  Abilities
  [​IMG]
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/divineitemsrpg-1-9-1-12.40007/
  Pixl, neptheark, craftmc7c126 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Detour
  Detour
  5/5,
  Phiên bản: 3.9.5
  Trất vl :v
 2. Duy Lê Roblox
  Duy Lê Roblox
  5/5,
  Phiên bản: 3.9.5
  Anh Shuu ơi anh update lên bản 1.13 đi
 3. Chim Bảy Màu
  Chim Bảy Màu
  5/5,
  Phiên bản: 1.2.1
  Thần linh ơi tìm phọt shit ra h mới có, mà leak hay sao ?