1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins DrinksMC 1.9

Thêm đồ uống

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 10$ trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng thêm các loại đồ uống, thích hợp dùng chung với plugin FoodMC

  :pd3:
  Hỗ trợ các server có phiên bản 1.8.8, 1.9.2, 1.9.4, 1.10, và 1.10.2
  Cần cài thêm plugin Vault và Essentials

  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/☕-drinksmc-☕-create-your-own-drinks.27479/
  AkenBii, Mergimo, MrNo6 người khác thích điều này.