1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam DropItemsNamePlayer 1.0

plugins hiện thị tên người chơi quăng items

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  plugins rất đơn giản với cách là người chơi quăng items nó sẽ hiện thị tên của người chơi đó quăng items
  và items sẽ hiện thị player drop items
  server chơi cho vui firesurvival.pw
  sửa lỗi lore hiện trên items
  [​IMG]
  Hoài Sơn, Gra, MineSw27 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. sửa lỗi lore hiện trên items