1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam DropStoneMineOre 2017-06-05

khi true ore trong config thì không cho mine ore

 1. Lê Thánh Tôn basketball
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  ThanhLong
  :pd1.2:
  một plugin cấm mine ( đào ) đào các loại ore ( quặng ) ( có thể true , false trong config ) nói cấm mine cũng không đúng vì plugin này thật ra sẽ làm bạn mine ore thành đá cuội.
  :pd2.2:
  - cấm mine ore
  :pd3.2:
  b1: tải plugin
  b2: bỏ vào folder plugin của server
  b3: open hoặc reload lại server
  b4: vào config plugin để tùy chỉnh true false các loại ore
  b5: tận hưởng
  :pd6.2:
  /dropstonemineore reload ( /dsmo reload ) để reload lại plugin
  :pd7.2:
  - DropStoneMineOre.reload ( để reload lại plugin )
  - DropStoneMineOre.Coal ( cho phép mine coal [ than ])
  - DropStoneMineOre.iron ( cho phép mine iron [ sắt ])
  - DropStoneMineOre.gold ( cho phép mine gold [ vàng ])
  - DropStoneMineOre.lapis ( cho phép mine lapis [ ngọc lưu ly ])
  - DropStoneMineOre.redstone ( cho phép mine redstone [ đá đỏ ])
  - DropStoneMineOres.diamond ( cho phép mine diamond [ kim cương ]) ( lưu ý per này nha )
  - DropStoneMineOre.emerald ( cho phép mine emerald [ ngọc lục bảo ])
  Vozforumskid, Trunq PanĐa, khiconjk8 người khác thích điều này.