1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam eatlevel 1.2

ăn items đính kèm tên trong config.yml sẽ tăng level

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  plugins được phát triển rất đơn giản với tác dụng ăn items sẽ tăng level có thể đăt mức thời gian trong config.yml
  nếu plugins xảy ra lỗi hãy báo với tôi nhé
  commands:
  /eatlevel reload nạp loại config.yml
  yêu cầu permission: eatlevelreload.use
  /eatlevel items để lấy vật phẩm
  yêu cầu permission
  eatlevelitems.use
  để có thể sử dụng được items ăn tăng level
  permission: eatlevel.use
  nếu thích hãy cho tôi 5 sao
  delete message.removetime tránh spam
  fix error 64 - 63 items no level
  [​IMG]  ItzBearVN, xXKaiZ, PezVN8 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. eat level eat hunger
 2. EatLevel