1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins FoodMC 9.9.3

Create as many foods as you want with this plugin! Very customizable!

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 5.00 $ trên spigot, nếu có điệu kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin cho phép bạn thêm nhiều loại thức ăn vào game
  :pd3:
  Cần cài thêm 2 plugin sau:
  ✚ Vault
  ✚ Essentials
  :pd6:
  ✚ /foodmc - foodmc.command - Lệnh cơ bản
  ✚ /foodmc list - foodmc.list - Xem danh sách các loại thức ăn
  ✚ /foodmc manage <Args> - foodmc.manage - Quản lý các loại thức ăn
  ✚ /foodmc info - foodmc.info - Thông tin về plugin
  ✚ /foodmc troubleshoot - foodmc.troubleshoot - Khắc phục lỗi plugin
  ✚ /foodmc menu - foodmc.menu - Mở thực đơn
  ✚ /foodcentral - foodmc.foodcentral - Mở trang trung tâm thức ăn
  ✚ /foodmc reload - foodmc.reload - Khởi động lại config!
  :pd4:
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  :pd9:
  https://goo.gl/7jK6VT
  Dasky, AkenBii, foxy2142 người khác thích điều này.