1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins [HCF+] Notorious Core 1.4.1

Hardcore Factions +

 1. HenFX
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  Người phát triển:
  Slinkachu
  Trong plugin này thì nó sẽ hỗ trợ để tạo ra một HCF (Hardcore Factions ), các tính năng của nó được biết như sau : (ko có time việt hóa cái bản này :v )
  HIHI FORUM TỐT QUÁ PASTE LINK BÊN SPIGOT QUA KO ĐC ;-;
  Mấy bạn chịu khó qua https://www.spigotmc.org/resources/hcf-notorious-core.29511/ coi hình giùm mình nhe ;-;

  [​IMG]

  [​IMG]
  [CHAT]
  /chat - Lệnh chung về điều khiển chat.
  /chat mute - Cấm chat kiểu tất.
  /chat unmute - Được chat thoải mái.
  /chat clear - Dọn chat.
  /chat delay - Set thời gian cho mỗi lần chat.
  [DEATHBAN] (Mình khuyên cứ tắt nó đi )
  deathban - Lệnh chung về chết ban luôn
  /deathban check - Check số lần player đả chết ban luôn.
  /deathban revive - Cứu người đã bị chết ban luôn.
  /deathban inventory rollback - Coi lại inventory của người đó sau khi deathban.
  [LIVE]
  /lives - Lệnh chung về mạng
  /lives check - Checks coi ng` chơi đó còn bao nhiêu mạng.
  /lives revive - Cứu người khác.
  /lives send - Gửi mạng tới người khác.
  /lives set - Set mạng của ng` chơi.
  /lives add - Thêm mạng vào người chơi.
  [MAPKIT]
  /mapkit - Hiển thị rõ hơn về map
  /mapkit edit - Chỉnh sửa map.
  [NOTE]
  /notes check - Coi ghi chú người chơi
  /notes add - Thêm ghi chú.
  /notes remove - Xóa ghi chú.
  [INFO]
  /notorious - Xem thông tin cũng như phiển bản của plugin.
  /notorious reload - Relaod lại plugin.
  [PVP]
  /pvp - Lệnh chính của pvp
  /pvp enable - Thêm pvp.
  /pvp time - Xem thời gian pvp.
  [STOW] ( ko bt là j lun :v )
  /sotw - Lệnh chính của SOTW.
  /sotw start - Thêm thời gian STOW.
  /sotw stop - Dừng thời gian STOW.
  [VANISH]
  /vanish - Lệnh chính của Vanish.
  /vanish options - Tùy chỉnh vanish.
  /vanish toggle - Mở hay tắt vanish
  [​IMG]
  Scoreboard :
  [​IMG]
  Note :
  [​IMG]
  Chế độ staff:
  [​IMG]
  Thang máy :
  [​IMG]
  Cứu trợ :
  [​IMG]

  [​IMG]
  Những thứ cần thiết để chạy được cái này :
  [*] Java 8 hoặc > 7
  [*] HCFactions : https://dev.bukkit.org/projects/hcfactions
  [*] SubSide's KoTH : https://www.spigotmc.org/resources/koth-king-of-the-hill-mc-1-7-to-1-11.7689/
  [*] Vault
  [*] WorldEdit + Guard

  Hình ảnh

  1. 29511.png
  Ylol121, AkenBiiKempit thích điều này.
Từ khóa: