1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam HealthFood 1.0

Ăn để hồi máu :v

 1. adairh
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  Người phát triển:
  adairh
  Chức năng đơn giản: ăn để hồi máu
  có thể chỉnh lượng máu hồi của từng loại thức ăn và permission để sử dụng
  không hoạt động vs bánh kem
  /hf reload để reload config
  perm: hf.reload