1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins HoloMedals | Donater Perk & Reward for Events/Achievements 2.1.0

Plugin danh hiệu, rất được khi làm phần thưởng cho events này nọ

 1. ゆき
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  elsiff
  [​IMG]

  TÍNH NĂNG:
  - Bạn có thể tự tạo bất kì danh hiệu nào bạn muốn.
  - Permission riêng cho từng danh hiệu bạn tạo.
  - Gui danh sách những danh hiệu mà member hiện có
  - MySQL Support
  - PlaceholderAPI Supported [1.1]: '%holomedals_display_medal%'
  - Có thể xuống hàng khi tạo danh hiệu (Sử dụng | giữa từng hàng.
  Ví dụ: Hàng 1|Hàng 2)

  Và trong version 2.0 trở lên khi di chuyển danh hiệu rất mượt và không gây lag cho member

  COMMANDS:
  /medals - Để mở gui danh sách danh hiệu bạn có
  /hm help - để xem all lệnh của plugin
  /hm list [player]
  / hm create <Tên danh hiệu> <Nội dung danh hiệu> - Dùng để tạo danh hiệu, yêu cầu phải cầm 1 item trên tay
  Ví dụ: /hm create Test1 &bDanh Hiệu 1
  /hm remove <Tên danh hiệu> - Dùng để xóa danh hiệu nào đó
  /hm edit - Chỉnh sửa danh hiệu
  /hm <give|take> <player> <tên danh hiệu> - Dùng để đưa hoặc lấy đi danh hiệu của người chơi


  Configuration:
  Mã:
  #
  
  # HoloMedals by elsiff
  #
  version: 200
  
  general:
   locale: 'en' - Ngôn ngữ
   check-update: false - Kiểm tra bản update
   show-self-on-staying: true - Hiện danh hiệu của bạn cho bạn thấy khi bạn không di chuyển
   display-on-staying: false - Chỉ hiện danh hiệu khi không di chuyển
   below-name: false - Danh hiệu hiện dưới tên người chơi
   op-gets-all: true - Cứ để yen cái này
  
  mysql:
   enable: false
   host: 'localhost'
   port: 3306
   database: ''
   username: ''
   password: ''
  

  Permissions:
  - Holomedals.admin: Permission cho admin

  - Holomedals.medal.<medalName>: Perm của danh hiệu ví dụ holomedals.medal.Test1 , mình lấy tên danh hiệu ở trên!!

  - Holomedals.give.<medalName>: Người chơi có thể đưa danh hiệu cho bất cứ ai

  holomedals.take.<medalName>: Người chơi có thể lấy danh hiệu của bất cứ ai

  P/S: Mình chỉ add cái perm thứ 2 cho member rồi mình có op nên 2 cái perm dưới mình k hiểu rõ công dụng cho lắm
  dạng như là nếu nó give.test1 thì nó có thể đưa danh hiệu test1 cho ai cũng được
  Nếu nó có take.test1 thì nó có thể lấy danh hiệu test1 từ người nào đó nếu có

  YÊU CẦU:

  - HolographicDisplays - filoghost
  - ProtocolLib - dmulloy2


  HÌNH ẢNH:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  ▲ Hỗ trợ Vault
  HƯỚNG DẪN:

  Bước 1: Chọn 1 item bất kì và cầm nó trên tay
  Bước 2: Sử dụng lệnh /hm create <tên> <nội dung>
  Bước 3: /medals để kiểm tra danh hiệu, hãy nhớ là nên remove danh hiệu trong gui trước khi chọn danh hiệu khác bởi vì không remove danh hiệu đang đeo nó sẽ không hiện danh hiệu khác
  Bạn có thể trao danh hiệu này cho người chơi khác bằng cách
  /hm give <playername> <tên> - Tên là tên của danh hiệu ở bước bạn tạo
  Hoặc add perm vào cho người chơi nào đó!


  Đây là hàng crack nên nếu các bạn thích các bạn có thể mua và ủng hộ cho author =)
  Link spigot: Tại đây

  Hình ảnh

  1. 31223.png
  SheltersVN, Marius Koshine, Odad26 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. I†z☧ᶨᵰツ
  I†z☧ᶨᵰツ
  5/5,
  Phiên bản: 1.8 - 1.11
  như *** nhưng tao thích ***