1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam HSP || Hide Show Player 1.0.0

Plugins ẩn hiển thị người chơi

 1. ConBòTVs
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Chức năng công cụ: plugins cho phép hiển thị người chơi ẩn người chơi,
  Theo như các bạn đã biết, Ở trên spigot có khá nhiều vô số plugins này,
  Nhưng nó lại làm item right click ở slot 9 vướng tay vướng chân, Và nó không hỗ trợ command?,
  Và hôm nay ConBòTVs đẹp zai đã mang đến 1 plugins từ command(xl đó ở trên spigot có rồi mà, =))),
  Và rất nhẹ nó đem lại trải ngiệm phong phú =)),
  Facebook báo lỗi
  , https://www.facebook.com/conbotvs
  Commands:
  /hsp reload Khởi động lại chương trình
  /hsp open Mở inventory
  Permission:
  hsp.reload Quyền truy cập lệnh reload
  hsp.open Quyền truy cập lệnh open inventory
  Donate tại (Gửi tin nhắn send thẻ nếu bạn có lòng muốn donate)
  https://www.facebook.com/ConBoTVs/
  Góp ý thêm cho plugins tại facebook của tôi, :f3:
  Config:
  Mã:
  # ########################################################
  # #========================H-S-P=========================#
  # # Facebook báo lỗi, https://www.facebook.com/ConBoTVs/ #
  # ########################################################
  HSP: true
  Prefix: '&e[&2H-S-P&e]'
  InventoryName: '&e>>>&cHSP&e<<<'
  ClickYes: '&a&lYES'
  ClickNo: '&c&lNO'
  ClickShow: '&a&lHiển thị người chơi'
  ClickHide: '&c&lẨn người chơi'
  TitleShow: '&a&lĐã hiển thị'
  SubTitleShow: '&e&lTất cả người chơi!'
  TitleHide: '&4&lĐã ẩn'
  SubTitleHide: '&c&lTất cả người chơi!'
  Message.SuccessOpen: '&cĐã mở inventory!'
  Message.SuccessfulReload: '&cKhởi động config.yml thành công!'
  Message.NotPermission: '&cKhông sử dụng được lệnh này!'
  Message.CommandHelp1: '&cSử dụng lệnh /hsp reload nạp lại config.yml'
  Message.CommandHelp2: '&cSử dụng lệnh /hsp open mở inventory!'
  ThoiGianHienThi: 60
  
  1 Số hình ảnh:

  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]

Nhận xét gần đây

 1. Sakura
  Sakura
  5/5,
  Phiên bản: 1.0.0
  ngon
 2. Decompiler
  Decompiler
  5/5,
  Phiên bản: 1.0.0
  Góp ý lần sau cố gắng tìm cách làm gọn config chút nha ông <(")
  1. ConBòTVs
   Phản hồi của người đăng
   Cảm ơn nhiều kaka mới học code thì gọn chắc phải sau này, =))
 3. Lil Tin
  Lil Tin
  5/5,
  Phiên bản: 1.0.0
  thích hợp cho muder :v
  1. ConBòTVs
 4. adairh
  adairh
  5/5,
  Phiên bản: 1.0.0
  Ngon cmn lành =]]
  Ủa mà Bò thỉ fai đẹp đực chứ nhỉ :>
  1. ConBòTVs