1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins HyEmotes 4.0.8

Biểu hiện cảm xúc

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  :pd1:
  Plugin có giá 8.00 EUR trên Spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin thêm vào game chức năng biểu hiện cảm xúc (xem video sẽ rõ)
  :pd4:
  [​IMG]
  :pd5:

  :pd3:
  Yêu cầu:
  - Java 8 hoặc cao hơn
  - Spigot 1.8.8 trở lên
  :pd6:
  • /emotes - open emote selector
  • /emotes <emote> - play a emote with given name
  • /emotes <emote> repeat - play a emote with given name infinitely (for example /emotes smile repeat)
   /sudoemote <player> <emote> [repeat] - play an emote with given name on other player
  • /stopemote - stop currently playing emote
  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/hyemotes-great-eula-perk-animated-emotes.22407/
  HùngK, Hà nội, vuvandat38 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật phiên bản mới