1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam ItemsFlyTime 2.5

ugins được phát triển độc đáo cấu tạo

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  [ƒBinBeoƒ] có sự đống góp của TheDeadZombies và sự giúp đỡ về sound Anh Craft
  plugins được phát triển bởi [ƒBinBeoƒ] và cả TheDeadZombies thêm vào đó là sự giúp đỡ về sound Anh Craft

  plugins được phát triển cách đặt biệt với command cực đơn giản command: /itemsflytime reload để khới động lại chương trình và quyền cho phép sử dụng lệnh permission: itemsflytime.reload

  với phần đã dạng sử dụng lệnh kit items command /itemsflytime items để lấy phần items đó ra quyền sử dụng lệnh permission: itemsflytime.items

  quyền cho phép right click vật phẩm đó itemsflytimes.fly

  với chức năng sound và items khi right click items 1 items trong số đó sẽ bị xóa và bạn chỉ có thể bay được 1 phút và 2 phút chờ đợi nhiên liệu đợi mới có thể sử dụng items tiếp theo cấu hình đa dạng tiện lợi dễ xài hay vào đó rất thích hợp cho các server survival

  video để các bạn dễ hiểu hơn nhé và plugins đã mã hóa chống mục đích copy code của plugins


  download trên pluginmcvn: http://pluginmcvn.cf/plugin/69422759350
  download trên spigot: https://www.spigotmc.org/resources/itemsflytime.38808/
  MStoneZ, TuthanVN, OPM VN22 người khác thích điều này.