JoinMusicReplay (NEW CẬP NHẬP)

Plugins Việt Nam JoinMusicReplay (NEW CẬP NHẬP) 1.2

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12
Người phát triển
MineTrees
:pd1:
Plugin: JoinMusicReplay
Code: @EcoMineVN

Mới Cập nhập: GUI
- Cách sử dụng:
Mã:
ListSlotItem:
  - chayngaydi
  - nhacnen
Mỗi lần tạo 1 item bạn cần nhập tên vào list này
Mã:
chayngaydi:
 NAME: '&eNhạc {Sound}'
 Sound: chayngaydi
 ID: 2256
 LORE:
 - '&6Bài Nhạc: &f{Sound}'
 KEEPCLICK: true
 COLUMN-Y: 1
 COLUMN-X: 1
{Sound} là tên Sound: chayngaydi
Nói chung như Chestcommand

Tác dụng !
Join vào Server tự động phát nhạc và phát tiếp bài 2 được đặt trong config!
Remove phát liên tục bài 1 và 2 !
ADD Lệnh Play Sound cho 1 Player Add Player all Player

Ver 1.0: https://drive.google.com/open?id=1nSXjhg0ew2QrfkrbpuiqmIofANMQvr0L
Ver 1.0 sẽ phát Liên tục bài 1 và 2 !
Nếu được ủng hộ nhiều Sẽ cập nhập thêm GUI Play Nhạc.
Nếu k biết làm nhạc có thể ib mình!
:pd4:

Một số hình ảnh về bản cập nhập:
GUI:
https://imgur.com/a/Kp4DDrz
Mesage: https://imgur.com/a/H66Lplk

:pd5:
Video Test plugin!
LINK VIDEO: https://drive.google.com/open?id=13ZGNFlbmLgO8xSFHkhyuXSVLZpQJ3gPj
Video hướng dẫn config plugin!
LINK VIDEO: https://drive.google.com/open?id=1AYYgfkwKHJjYntXQpvml-0pQHLi-GfJk
:pd6:

MỚI CẬP NHẬP:
/jmropen => Open Gui mở nhạc
Perm: jmropen.cmd

/jmrreload => Reload config
Perm: jmrreload.cmd
upload_2018-8-9_23-31-27.png

/jmrplay <player> <sound> => Mở một bản nhạc cho 1 người chơi!
Perm: jmrplay.cmd
upload_2018-8-9_23-31-15.png

/jmrplayall <sound> => Mở một bản nhạc cho toàn bộ người chơi!
Perm: jmrplayall.cmd

upload_2018-8-9_23-32-25.png

:pd8:
FILE: Gui.Yml
Mã:
ListSlotItem:
  - chayngaydi
  - nhacnen
JoinMusicReplay:
 Name: '&bGui &6Sound'
 Rows: 5
chayngaydi:
 NAME: '&eNhạc {Sound}'
 Sound: chayngaydi
 ID: 2256
 LORE:
 - '&6Bài Nhạc: &f{Sound}'
 KEEPCLICK: true
 COLUMN-Y: 1
 COLUMN-X: 1
nhacnen:
 NAME: '&eNhạc {Sound}'
 Sound: nhacnen
 ID: 2256
 LORE:
 - '&6Bài Nhạc: &f{Sound}'
 KEEPCLICK: true
 COLUMN-Y: 2
 COLUMN-X: 1
File: Config.Yml
Mã:
# auther: EcoMineVN_pT   
# Name: JoinMusicReplay 
# Ver: 1.1
Sound:
 Sound1: nhacnen
 ReplaySound1: 18
 Sound2: chayngaydi
 Replay_OFFON: true
File Message.yml
Mã:
PREFIX: '&6JoinMusicReplay &7>>'
Message:
 OpenGUi: '{prefix} &bBạn đã mở GUI nhạc'
 PLAYSOUND: '{prefix} &bBạn đã mở bài nhạc &6{Sound} &bcho bạn!'
 msg_ErrCmd: '{prefix} &6Vui lòng gõ &c/jmrplay &f<Player> &f<Sound>'
 msg_PlayerOffline: '{prefix} &cNgười chơi không ONLINE!'
 msg_perm: '{prefix} &cBạn không có quyền sử dụng lệnh này'
 msg_reload: '{prefix} &aReload Plugin thành công'
 msg_PlaySound_Playsend: '{prefix} &bĐã mở bản nhạc &6{sound} &bcho người chơi &6{player}'
 msg_PlaySound_Receive: '{prefix} &bBạn đã được &6{Player_Send} &bmở bản nhạc &6{sound}'
 msg_PlaySound_PlayAll: '{prefix} &6{Player_Send} &bĐã mở bản nhạc &6{sound} &bcho toàn bộ người chơi'

:pd10:
FB: https://www.facebook.com/Cop.Cute00

Resourcepacks đươc đặt trong file tải về!
Người đăng
EcoMineVN
Tải về
211
Lượt xem
2,217
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
4.90 star(s) 20 ratings

Cập nhật gần nhất

 1. Cập Nhập thêm gui open nhạc

  Thêm tính năng gui có thời gian rảnh nên cập nhập thêm
 2. Cập nhập thêm Play Sound cho Play và Play Sound all

  Vào bài viết để xem cập nhập
 3. Úp lại File nhầm pack

  Úp lại File nhầm pack

Đánh giá gần đây

Plugin đỉnh vl
Plugin tooẹt vời...!

*Update thêm: tắt nhạc bằng CMD & cho phép Console bật nhạc cho Player thì ngon :3
good
good
Plugins Rất tuyệt , Nếu bạn có thể update lên phiên bản 1.13.x thì tốt biết mấy
EcoMineVN
EcoMineVN
Sẽ có cập nhập sớm nhé
Để bản megalovania vô nghe chơi.
EcoMineVN
EcoMineVN
bạn có thể tự tải về rồi chuyển qua .ogg và mở nha
Upadte Thêm Vào Server Tự Động Cài Pack Như JoinMusic Đi
Rate 5 Sao - Plugin Này Dễ Hơn JoinMusic
Không hề có lệnh /jmrplay
EcoMineVN
EcoMineVN
bạn chắc chắn đã sài đúng ver
cài vô ko được. cài rsp ấy
EcoMineVN
EcoMineVN
giải nén ra nhé b
Tui cũng cài zô rsp rùi mà nghe ko đc,
EcoMineVN
EcoMineVN
Bạn phải cài trước khi vào sv