1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam KitManager 1.3

GUI nhận kit, thêm item cho kit (Không liên quan đến kit của essentials)

 1. RemVN
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  GUNFS
  Plugin có chức năng nhận kit thông qua GUI,thời gian còn lại để nhận kit, add items cho kit trong một nốt nhạc, tạo kit và edit nó ngay trong game với bộ công cụ edit (GUI) (các kit của plugin không hề liên quan đến kit của essentials hay bất cứ plugin kit nào khác)

  [​IMG]

  Lệnh & quyền:
  /kit help : mở danh sách lệnh
  /kit setitem <tên kit> : set item cho kit
  /kit create <tên kit> <slot> <delay> <tên hiển thị> : tạo một kit mới
  /kit edit : config kit nào đó ngay trong game
  /kit reload : nạp lại config
  /kit (enable/disable) : tắt,bật GUI của kit
  Quyền của các lệnh trên : kitmanager.cmd.admin
  /kit : mở GUI của KitManager
  Quyền : kitmanager.cmd.gui

  Quyền của các kit là : kitmanager.<tên kit>
  ví dụ : kitmanager.gold

  Config mặc định:
  Mã:
  
  
  Mã:
  
  
  Mã:
  [/I][/B][/I][/B][/I][/B]
  enable: true
  kits:
   gold:
    name: '&eGOLD'
    item: GOLD_BLOCK
    item-unobtained: GOLD_INGOT
    amount: 1
    slot: 12
    data: 0
    data-unobtained: 0
    delay: 60
    lore:
    - '&fKit dành cho rank &eGOLD'
    - '&fThời gian: 3 ngày / 1 lần'
   diamond:
    name: '&bDIAMOND'
    item: DIAMOND_BLOCK
    item-unobtained: DIAMOND
    amount: 1
    slot: 14
    data: 0
    data-unobtained: 0
    delay: 50
    lore:
    - '&fKit dành cho rank &bDIAMOND'
    - '&fThời gian: 7 ngày / 1 lần'
   daily:
    name: '&aDAILY'
    item: STORAGE_MINECART
    item-unobtained: MINECART
    amount: 1
    slot: 31
    data: 0
    data-unobtained: 0
    delay: 50
    lore:
    - '&fKit hằng ngày dành cho Member'
    - '&fThời gian: 1 ngày / 1 lần'
  
  other:
   close:
    name: '&cĐóng lại'
    item: REDSTONE_BLOCK
    slot: 49
    data: 0
   info1:
    name: '&aCái này là gì?'
    item: SIGN
    slot: 48
    data: 0
    lore:
    - '&fĐây là nơi để bạn nhận kit'
    - '&fcủa rank và kit điểm danh'
    - '&fhằng ngày'
   info2:
    name: '&aCác kit bạn có thể nhận:'
    item: CHEST
    slot: 50
    data: 0
   decoration:
    name: §r
    item: STAINED_GLASS_PANE
    data: 0
    slot-list: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,26,27,35,36,44,45,46,47,51,52,53
  


  * item-unobtained : đây là item mà kit sẽ thể hiện khi player đó không thể nhận kit này
  Ví dụ : Có thể nhận : GOLD_BLOCK (item)
  Không thể nhận : GOLD_INGOT (item-unobtained)
  Xem ảnh gif phía trên để thấy rõ hơn

  * Vị trí "slot" cho ai cần :
  [​IMG]  Cập nhật sắp tới : Thêm tiền khi nhận kit và Mystery kit
  [​IMG]
  Đứa nào tên là anlun2 hoặc caothuu tải plugin là con chó
  GGMiner, Benn, Dotakodonang357 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. BinnVN
  BinnVN
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  Plugin khá là hay, có vẻ bạn tự code nhỉ @@
  Cho mình hỏi delay nhận kit đơn vị gì?
 2. huybeo1711
  huybeo1711
  4/5,
  Phiên bản: 1.3
  có thể thêm command khi nhận kit vd như give xu chả hạn thì hay hơn
 3. iGostZ
  iGostZ
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  pro nha <3 .......................
 4. Nguyễn Huy Đăng
  Nguyễn Huy Đăng
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  lúc nào mới có Kit Balance dạ??
 5. loc4atnt
  loc4atnt
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  tks
 6. Zori
  Zori
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  chưa sài bao giờ . rate 5* để có động lực :v
 7. HaJiro
  HaJiro
  4/5,
  Phiên bản: 1.3
  1. RemVN
   Phản hồi của người đăng
   Không hỗ trợ 1.8
 8. RubyRubyChan
  RubyRubyChan
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  động lực
 9. RoyGC
  RoyGC
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  5*
 10. Lil Tin
  Lil Tin
  5/5,
  Phiên bản: 1.3
  hay nhưng có 1 lỗi tui đã ib rồi plss rep