Đánh giá gần đây

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
đẹp đấy nhưng mà có hơi thừa chữ
JadeNotSimp
JadeNotSimp
thanks
cảm ơn bạn
Dùm j cx tốn sức cảm ơn bạn đã đóng góp