1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins mcMMO 1.7-1.12

mcMMO, RPG

 1. LavarShurima
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  [​IMG]
  mcMMO Features
  • Fully featured mmo-like party system
  • Localization
  • Robust Skills
  • Unique Skill Abilities
  • Skill Leaderboards
  • Skills that focus on fun gameplay rather than restriction
  • Follows an XP system like in an RPG/MMO
  • Addictive
  • Repair System
  • Admin Chat
  • Loads of RPG elements
  • Very Configurable - Want to make mining take 3x longer to level? You can.
  • MySQL Support
  • Sound effects for:
   • Abilities
   • Repair
   • Leveling


  Are you using NoCheatPlus? (Or any other anti-cheat plugin?)
  Nếu bạn có dùng plugin NoCheatPlus hay Plugin Anti nào khác, nhớ thêm CompatNoCheatPlus  Are you using TagAPI?
  Nếu có dùng TagAPI, hãy xem thử mcMMO-TagAPI  Are you using Towny?
  Nếu có dùng Towny, hãy xem thử mcMMO-Towny  Are you using WorldGuard?
  Nếu có dùng WorldGuard, hãy xem thử mcMMO-WorldGuard!

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/mcmmo.2445/
  AQuakozu, Bò Khô, Gaming Khải66 người khác thích điều này.