1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Mega Skills 2.6 2.7

Thêm skill vào server

 1. kingred
  :pd1:
  plugin này có giá 5.00 USD hãy mua plugin để ủng hộ tác giả nếu bạn có điều kiện
  :pd2:
  Nâng điểm kĩ năng (Archery,Defence,Hearts,....) bla bla
  Nói chung khá giống RPG Player Leveling or skill pro
  :pd4:
  [​IMG]

  :pd18:
  megaskills.command.base
  skills.command.help
  megaskills.command.reset
  megaskills.command.details
  megaskills.bottle.give
  megaskills.command.points.add
  megaskills.command.points.remove
  megaskills.command.points.reset
  megaskills.command.level.add
  megaskills.command.level.remove
  megaskills.command.level.reset
  megaskills.command.level.add
  megaskills.command.level.remove
  megaskills.command.level.reset
  megaskills.command.experience.add
  megaskills.command.experience.remove
  megaskills.command.experience.reset
  :pd6:
  /Skill or /Skills - Mở GUI nâng kĩ năng
  /Skills give {player} {amount} - Cho người chơi điểm kĩ năng
  /Skills take {player} {amount} - Lấy điểm kĩ năng của người chơi
  /Skills bottle give {player} {exp} - Cho người chơi kinh nghiệm
  /Skills reset {player} - Reset lại thông tin của người chơi
  /Skills help - Danh sách lệnh
  /Skills reload - Reload lại Plugin

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/mega-skills-1-8x-1-9x-1-10x-1-11x.33377/
  nhungtran8279, SkyBoyND, AkenBii41 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Mega skill 2.7