1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam MinePoke snowball random items 2.1

plugins minepoke lối chơi random items mới

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  [ƒBinBeoƒ] và TheDeadZombies
  plugins MinePoke được phát triển bới [ƒBinBeoƒ] và TheDeadZombies

  với cách sử dụng đơn giản của plugins lối chơi mới lấy quả cầu tuyết ném vào động vật hoặc quái vật sẽ tự random ra các items mình định sẵn trong config.yml

  với quyền lệnh để có thể sử dụng quả cầu tuyết ném vào minepoke.use

  và quyền lệnh sử dụng lệnh /minepoke reload minepokereload.use

  nếu mình đăng 1 lúc 2 plugins các bạn sẽ bảo thằng này là thánh code à cho mình

  nói nhé mình code những plugins này từ lâu cho nên các bạn hãy xem ngày của
  cái video youtube nhé