1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Minipets 1.1.4

Mini companions, right by your side!

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 5.00$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả

  :pd3:
  Plugin tương thích với server sử dụng phiên bản
  • 1.9 -> 1.11
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/mini-pets.29840/
  AkenBii, Tom, trong huy12 người khác thích điều này.