MoreVaultPlus

Premium Plugins MoreVaultPlus 3.5c

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

:pd1:
Plugin có giá 5.25$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
:pd3:
Cần cài thêm plugin
Yêu cầu
  • Java 8
:pd2:
- Liên kết túi đồ giữa các server (Yêu cầu MYSQL)
- Chỉnh sửa tên vật phẩm, NBT, Lore, Potion, ...
- Hỗ trợ Mysql, SQlite
- Âm thanh hiệu ứng
- vv
:pd4::pd5:

:pd9:
https://www.spigotmc.org/resources/new-year-sale-25-off-♛-morevaultplus-♛-1-8-8-1-12-x-✔.43920/
Người đăng
Shuu
Tải về
40
Lượt xem
83
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from Shuu

Cập nhật gần nhất

  1. Cập nhật phiên bản mới

    3.5c

Đánh giá gần đây

không có permission à