[✅MUST HAVE✅] RPGMoney - money with CUSTOM TEXTURE - NO MODS

Premium Plugins [✅MUST HAVE✅] RPGMoney - money with CUSTOM TEXTURE - NO MODS 1.1.21

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
1.1,21
- cố định khai thác sao chép tiền hiếm
- thêm cash_id trong cấu hình. Điều này cho phép bạn vô hiệu hóa tiền mặt cũ mà người dùng đã thu được. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn
1.1.19
fixed bug with money of custom amount (/more)
1.1.18
fixed allow_money_in_hoppers config option