1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Mypet 2.3.4

Mypet Premium

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  :pd1:
  Plugin có giá 4.99EUR trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Đây là bản Premium của plugin Mypet dành cho version 1.7.10 trở lên

  :pd2:
  *Chỉ có ở bản Premium
  • MySQL support (Tutorial)
  • MongoDB support (Tutorial)
  • fly mode for the Ride skill
  • Shield skill
  • improved CaptureHelper
  • /pettrade command
  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/mypet-premium.17566/
  fakeboy, Xebres, hoavn46170 người khác thích điều này.

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật phiên bản mới