NoAd

Plugins Việt Nam NoAd 1.1

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
bạn đang đau đầu vì các plugins kia không giúp ít gì được cho server bạn ??? đừng lo đã có binbeo giải quyết plugins không thể quảng cáo rất chặt chẽ sửa đổi mọi thông tin chặt chẽ tại config.yml
commands:
/noad reload the config.yml
permission: noadreload.use
commands enable noad:
/noad enable enable blocked ad
permission: noadenable.use
commands disable noad:
/noad disable disable noad the config.yml
permission:
noaddisable.use
permission để op có thể sử dụng từ ngữ trong server mà không bị kick
noad.use
yêu cầu add cái này vào permissionEX để chặn hoàn toàn
essentials.url
update clearchat
update config.yml
commands:
/noad clearchat clear all chat
permission:
noadclearchat.use
nếu thích hãy cho tôi 5 sao :fck:
video
Người đăng
BinBeo
Tải về
62
Lượt xem
71
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from BinBeo

Cập nhật gần nhất

  1. chặn quảng cáo chặt chẽ update /noad clearchat update config.yml max chặt chẽ

    bạn đang đau đầu vì các plugins kia không giúp ít gì được cho server bạn ??? đừng lo đã có...