1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam NoAd 1.1

chặn quảng cáo chặt chẽ

 1. BinBeo
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  bạn đang đau đầu vì các plugins kia không giúp ít gì được cho server bạn ??? đừng lo đã có binbeo giải quyết plugins không thể quảng cáo rất chặt chẽ sửa đổi mọi thông tin chặt chẽ tại config.yml
  commands:
  /noad reload the config.yml
  permission: noadreload.use
  commands enable noad:
  /noad enable enable blocked ad
  permission: noadenable.use
  commands disable noad:
  /noad disable disable noad the config.yml
  permission:
  noaddisable.use
  permission để op có thể sử dụng từ ngữ trong server mà không bị kick
  noad.use
  yêu cầu add cái này vào permissionEX để chặn hoàn toàn
  essentials.url
  update clearchat
  update config.yml
  commands:
  /noad clearchat clear all chat
  permission:
  noadclearchat.use
  nếu thích hãy cho tôi 5 sao :fck:
  video