1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam NoBlockLava 1.0

plugins cấm đặt block trong lava thích hợp cho skyblock

 1. FEEBLEVN
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  plugins được phát triển bởi [FEEBLEVN]
  plugins tuy không hay nhưng có thể giúp ích cho các bạn về skyblock do đó là đặt block vào lava lava sẽ mất đúng tuy nhiên đối với các server dễ thì sẽ có thể mua lava nhưng đối với server khó thì lava vô cùng hiếm
  plugins do mình phát triển với 3 tháng học lập trình và đang trong quá trình căn lề và 1 số khác thông qua website java
  plugins nếu hay hay dở thì đừng ném đá các bạn nhé​
  Mã:
  # ==============================
  # = plugins code by [FEEBLEVN] =
  # ==============================
  NoBlockLava: true false để tắt đi sự hoạt động của plugins
  Worlds: những worlds bên dưới là những worlds bị cấm
  - world
  - skyblock
  - skyblock2
  
  Permission: 'FEEBLEVN.USE' để tạo ra permission cho quyền sử dụng trong worlds đó​
  Phúc009, ItzJackyVN, DrXq5 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. Shuu
  Shuu
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  5* cho bạn :D
  1. FEEBLEVN