1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam NoJoinNether 1.0

plugins không cho vào cổng nether

 1. ƒ Bin Béo ƒ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  plugins code rất đơn giản với không cho vào cổng nether
  Hoài Sơn, KhanhGamer, Ubu VN10 người khác thích điều này.