1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins OneTimeItem 3.2.0

Vật phẩm sử dụng "1 lần"

 1. Shuu
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  :pd1:
  Plugin có giá 7.63$ trên spigot, nếu có điều kiện hãy mua plugin để ủng hộ tác giả
  Plugin có chức năng tạo 1 vật phẩm sử dụng 1 lần rồi sẽ biến mất <("), xem video sẽ rõ hơn

  :pd5:


  :pd9:
  https://www.spigotmc.org/resources/onetimeitem.11072/
  Odad, HùngK, AkenBii21 người khác thích điều này.