1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam OreGenerator (Addition) 2.2

Bản chỉnh sửa plugin của pkt77

 1. HSGamer
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  :pd1:
  Đây là bản thêm của plugin OreGenerator của pkt77 trên Bukkit
  Mình không chỉnh sửa quyền tác giả
  Mình chỉ thêm một số block cho plugin này
  :pd2:
  - 3 phiên bản (Block, Ore, All).
  - Máy farm đá có cơ hội tạo ra khoáng sản.
  - Có thể chỉnh cơ hội xuất hiện khoáng sản tùy ý.
  - Chỉnh map mà plugin có thể hoạt động.
  :pd3:

  1. Giải nén file vừa tải.
  2. Chọn một trong 3 phiên bản Block, Ore, All rồi chép vào thư mục 'plugins'.
  3. Khởi động server và tận hưởng :)
  :pd6:
  /og reload (reload plugin)
  :pd7:
  og.gen (Quyền để sử dụng máy farm)
  og.reload (Quyền để reload plugin):pd8:
  Mã:
  Chances:
   Coal: 10
   CoalBlock: 15
   Iron: 20
   IronBlock: 25
   Gold: 30
   GoldBlock: 35
   Redstone: 40
   RedstoneBlock: 45
   Lapis: 50
   LapisBlock: 55
   Emerald: 60
   EmeraldBlock: 65
   Diamond: 70
   DiamondBlock: 75
  Worlds:
  - world
  - skyworld
  - ASkyBlock
  
  :pd9:
  Source code: https://github.com/pkt77/OreGenerator
  DarkEvan, Dasky, duong thai hoa41 người khác thích điều này.
Từ khóa:

Cập nhật gần đây

 1. Bump

Nhận xét gần đây

 1. Roysviel von Einzbern
  Roysviel von Einzbern
  5/5,
  Phiên bản: 2.2
  ngon gê