Resource icon

Plugins Việt Nam Players Around 1.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.10
Người phát triển
KeoDeoVN
Tính năng: Hiển thị tất cả các player xung quanh khu vực của bạn hoặc một người nào đó. Phù hợp cho những người thích PK

Lệnh:
Player: permission: around.use
/around check: Kiểm tra xung quanh bạn

Admin: permission: around.*
/around check <player>: Kiểm tra xung quanh player bạn vừa nhập vào
/around set <distance>: Set khoảng cách dài nhất mà có thể tìm được player khác

Một số hình ảnh:Người đăng
KeoDeoVN
Tải về
25
Lượt xem
840
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from KeoDeoVN

Đánh giá gần đây

có src thì ngon loz zồi