1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam Plugins chặn craft các item làm lag 2017-06-10

Ỡ một số Server dùng plugins này để chặn đá đỏ hay máy nhảy để đợ làm lag

 1. HoàngGL
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
  Nếu anh em nào thích ko cho craft item khác như block đá đỏ hay máy nhảy thì config khác cũng được không ai cấm :D
  Hổ trợ nè : https://www.spigotmc.org/resources/anticraft.41982/
  - Mình chỉ kiếm plugins rồi chia sẽ cho anh em khỏi phải tim ^_^
  AkenBii, MineSw, Zika199719 người khác thích điều này.
Từ khóa: