1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam RealTimeChecker 1.0

Sử dụng lệnh trong 1 khoảng thời gian định sẵn

 1. RemVN
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Gunfs
  GIỚI THIỆU:
  Plugin này sẽ cho phép player sử dụng khối lệnh trong khoảng thời gian định sẵn * nếu đầy đủ điều kiện (nằm khoảng thời gian đó, có perm) thì sẽ thực hiện tất cả các lệnh trong khối lệnh đó *
  KHI NÀO BẠN CẦN DÙNG ?
  Chẳng hạn như bạn muốn tổ chức party cho member của mình vào lúc 3h sáng chẳng hạn <(")
  LỆNH & QUYỀN:

  • /rtc help : xem danh sách các câu lệnh
  • /rtc reload : reload config
  • /rtc list : xem danh sách các khối lệnh
  Tất cả các lệnh phía trên : RealTimeChecker.admin
  • /event <khối lệnh> : thực hiện khối lệnh (nếu thời gian hiện tại nằm trong khoảng thời gian của khối lệnh)
  Cho phép member sử dụng /event : RealTimeChecker.use
  Lưu ý : từng khối lệnh sẽ có perm riêng (xem trong phần config)

  HÌNH ẢNH:
  [​IMG]
  [​IMG]
  DEFAULT CONFIG:

  Mã:
  Command:
   listCommands:
   - example
   example:
    Enable: true
    Info: '&6Đang dịch chuyển đến pvpshop..'
    Permission: event.example
    Start:
     Hour: 0
     Min: 0
     Day: 7
     Month: 0
     Year: 0
    End:
     Hour: 19
     Min: 0
     Day: 6
     Month: 0
     Year: 0
    CommandExecutor:
    - warp pvpshop {player}
    - eco take {player} 69
  Message:
   message-Induration: '&f&lBạn đang ở trong khoảng thời gian:'
   message-Outduration: '&c&lLệnh này chỉ sử dụng trong khoảng thời gian:'
   message-noPerm: '&c&lBạn không có quyền sử dụng lệnh này !'
   message-noActive: '&c&lCâu lệnh này hiện không được kích hoạt !'
  Ở đây ta có khoảng thời gian là bắt đầu từ "Start:" và kết thúc tại "End:"
  *Bạn cũng có thể tạo nhiều khối lệnh khác nhau trong config chẳng hạn chẳng hạn như example2 <(")
  Lưu ý :

  • Hour là 24 giờ ( từ 0 -> 23 )
  • Day , Month , Year nếu chỉnh thành 0 thì nó sẽ thành thời điểm hiện tại (ví dụ : "Month : 0" thì nó sẽ thành tháng hiện tại trong máy của bạn, tương tự DayYear cũng vậy)

Nhận xét gần đây

 1. Roysviel von Einzbern
  Roysviel von Einzbern
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  hay lun :D
 2. ƒ Bin Béo ƒ
  ƒ Bin Béo ƒ
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  tuyệt :D