1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam RealTimeChecker 1.0

Sử dụng lệnh trong 1 khoảng thời gian định sẵn

 1. RemVN
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Gunfs
  GIỚI THIỆU:
  Plugin này sẽ cho phép player sử dụng khối lệnh trong khoảng thời gian định sẵn * nếu đầy đủ điều kiện (nằm khoảng thời gian đó, có perm) thì sẽ thực hiện tất cả các lệnh trong khối lệnh đó *
  KHI NÀO BẠN CẦN DÙNG ?
  Chẳng hạn như bạn muốn tổ chức party cho member của mình vào lúc 3h sáng chẳng hạn <(")
  LỆNH & QUYỀN:

  • /rtc help : xem danh sách các câu lệnh
  • /rtc reload : reload config
  • /rtc list : xem danh sách các khối lệnh
  Tất cả các lệnh phía trên : RealTimeChecker.admin
  • /event <khối lệnh> : thực hiện khối lệnh (nếu thời gian hiện tại nằm trong khoảng thời gian của khối lệnh)
  Cho phép member sử dụng /event : RealTimeChecker.use
  Lưu ý : từng khối lệnh sẽ có perm riêng (xem trong phần config)

  HÌNH ẢNH:
  [​IMG]
  [​IMG]
  DEFAULT CONFIG:

  Mã:
  Command:
   listCommands:
   - example
   example:
    Enable: true
    Info: '&6Đang dịch chuyển đến pvpshop..'
    Permission: event.example
    Start:
     Hour: 0
     Min: 0
     Day: 7
     Month: 0
     Year: 0
    End:
     Hour: 19
     Min: 0
     Day: 6
     Month: 0
     Year: 0
    CommandExecutor:
    - warp pvpshop {player}
    - eco take {player} 69
  Message:
   message-Induration: '&f&lBạn đang ở trong khoảng thời gian:'
   message-Outduration: '&c&lLệnh này chỉ sử dụng trong khoảng thời gian:'
   message-noPerm: '&c&lBạn không có quyền sử dụng lệnh này !'
   message-noActive: '&c&lCâu lệnh này hiện không được kích hoạt !'
  Ở đây ta có khoảng thời gian là bắt đầu từ "Start:" và kết thúc tại "End:"
  *Bạn cũng có thể tạo nhiều khối lệnh khác nhau trong config chẳng hạn chẳng hạn như example2 <(")
  Lưu ý :

  • Hour là 24 giờ ( từ 0 -> 23 )
  • Day , Month , Year nếu chỉnh thành 0 thì nó sẽ thành thời điểm hiện tại (ví dụ : "Month : 0" thì nó sẽ thành tháng hiện tại trong máy của bạn, tương tự DayYear cũng vậy)
  KVXD, JurBistKaNaMi, Long Minecraft20 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. RubyRubyChan
  RubyRubyChan
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  hay lun :D
 2. BinBeo
  BinBeo
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  tuyệt :D