ReCrate

Plugins Việt Nam ReCrate 1.2

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
Hỗ trợ phiên bản
1.10, 1.11, 1.12
Người phát triển
RemVN
Plugin quay rương thưởng với những hiệu ứng được tối ưu hóa, giảm lag cho server bạn hơn những plugin quay rương khác

YÊU CẦU JAVA 8 TRỞ LÊN
rate < 5 * = no support ;)


https://media.giphy.com/media/l3mZro3v9egl3Sw6I/giphy.gif



Nổi bật:
- Config trong game 100%
- Có thể chạy command làm phần thưởng thay vì item
- Nhiều người sử dụng cùng 1 lúc
- Hiệu ứng mới (xem trong video)
- Khi ai đó quay rương, chỉ người đó nhìn thấy hiệu ứng, những người còn lại thì không (điều này sẽ tối ưu hóa cho sv bạn trong trường hợp nhiều người sử dụng cùng một chỗ và cùng 1 lúc)
Hình ảnh:
+ Rương


+ Đang quay


+ Bàn phím số dùng để nhập tỉ lệ


+ Gui config trong game



Yêu cầu:
- Plugin Holographic display (tại đây https://dev.bukkit.org/projects/holographic-displays)
- Java 8 trở lên

Lệnh:
/crate help : xem danh sách lệnh
/crate create <tên> <tên hiển thị>
/crate edit : chỉnh sửa tỉ lệ, thêm phần thưởng cho rương
/crate givekey <tên player> <tên rương> <số lượng> : trao chìa khóa mở rương
/crate givecrate <tên rương> : lấy rương để cài đặt (sẽ nhận được cái enderchest, đặt nó xuống chỗ cần cài là được)
Quyền của tất cả lệnh trên: ReCrate.admin
Quyền để người chơi mở rương: ReCrate.opencase

Nếu thấy plugin hay thì rate cho mình 5* nhé <3



Đứa nào tên là anlun2 hoặc caothuu tải plugin là con chó
Người đăng
RemVN
Tải về
1,071
Lượt xem
8,265
Đăng vào
Cập nhật gần nhất
Đánh giá
4.76 star(s) 34 ratings

More resources from RemVN

Cập nhật gần nhất

  1. Fix lỗi và thêm message

    - Fix lỗi dùng chìa khóa liên tục được trong khi rương đang mở - Fix lỗi khi chưa đặt rương (cài...
  2. Fix lỗi

    - Fix lỗi chìa khóa còn 1 nhưng không mất đi khi quay - Fix lỗi không đập được crate/ để lại holo

Đánh giá gần đây

E đang bị lỗi ở bản 1.20.1 không thêm được item bác hỗ trợ e với
Tác Giả Chỉ Mình fix với mình cài ko đc
Error occurred while enabling ReCrate v1 (Is it up to date?)
java.lang.NullPointerException: null
at remvn.re_crate.core.c.a(Unknown Source) ~[?:?]
at remvn.re_crate.core.c.a(Unknown Source) ~[?:?]
at remvn.re_crate.core.Main.onEnable(Unknown Source) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:316) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at com.rylinaux.plugman.util.PluginUtil.load(PluginUtil.java:366) ~[?:?]
at com.rylinaux.plugman.command.LoadCommand.execute(LoadCommand.java:114) ~[?:?]
at com.rylinaux.plugman.PlugManCommandHandler.onCommand(PlugManCommandHandler.java:95) ~[?:?]
at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:152) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:685) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.dispatchServerCommand(CraftServer.java:648) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.aP(DedicatedServer.java:463) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:424) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:774) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:666) ~[patched_1.12.2.jar:git-Paper-1618]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_311]
[17:19:21] [Server thread/INFO]: [ReCrate] Disabling ReCrate v1
[17:19:21] [Server thread/INFO]: [PlugMan] ReCrate has been loaded and enabled.
bạn ơi sao bạn hiện được chữ ở trên rương đó vậy hay là bạn sài plugins khác nếu plugin khác cho mình xin plugin đó với
Hay
cho mik hỏi là cái mấy lệnh /crate help nó nói command not found
RemVN
RemVN
do bạn không có perm
plugin nhu lon
tks bác đã share <3
Plugin Hay
rate 5* vì cái hình cuối cùng :D
Hay mà có bản 1.8 ko author
RemVN
RemVN
chắc sẽ không có đâu nha bạn