1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Rune Stones - 40+ Runes! 3.9

Plugin cho phép dùng ngọc để có effect và hiệu ứng xung quanh

 1. I†z☧ᶨᵰツ
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Tao , Avenged_
  RuneStones là j ?
  Rune Stones là một plugin giúp bạn tạo ra những viên ngọc có những effect và hiệu ứng cho người chơi
  Người chơi lấy RuneStones bằng cách nào ?
  RuneStones có thể tạo ra bằng command bởi Staff hoặc tạo ra từ SIGN của Essentials để member có thể mua
  How do I know all the Rune Stones?
  ez game , /rs list

  Command :
  [​IMG]Ví Dụ:
  [​IMG]
  Rune Inventory:
  [​IMG]
  Aura Rune IV Example:
  [​IMG]
  Helix I Rune Example:
  [​IMG]
  Helix II Rune Example:
  [​IMG]
  Crown Rune Example:
  [​IMG]
  Runebag là j ?
  Runebag là 1 Feature mới được thêm vào ở version mới nhất,sử dụng Runebag bằng command , chúng được sử dụng giống 1 chiếc Balo nhưng chỉ đựng được RuneStone

  Config Runebag ?
  Chỉnh phần config , lưu ý chỉ có inventory nhân cho 9 mới được phép VD như : 9x9 18x18 9x1 hay 1x9

  Command Việt Hóa :
  Mã:
  Lệnh Việt Hóa :
  /Rune (Permission: runestones.use) - Xem các RuneStone của bạn!
  /Runebag, /Rb (Permission: runestones.runebag) - Mở Runebag
  /Rs list (Permission: runestones.list) -Xem tất cả các loại RuneStone
  /Rs reload (Permission: runestones.reload) - Reload Plugin
  /Rs give <Player> <Rune> (Permission: runestones.admin) - Cho người chơi n RuneStone.
  /Rs slot add/remove/set <Player> <Amount> (runestones.slot)
  
  Permission :
  Mã:
  Permission :
  runestones.rune.aurai
  runestones.rune.auraii
  runestones.rune.auraiii
  runestones.rune.auraiv
  runestones.rune.aurav
  runestones.rune.autosmelt
  runestones.rune.crowni
  runestones.rune.crownii
  runestones.rune.diver
  runestones.rune.fire
  runestones.rune.flight
  runestones.rune.hastei
  runestones.rune.hearts
  runestones.rune.helixi
  runestones.rune.helixii
  runestones.rune.invis
  runestones.rune.jumping
  runestones.rune.jumpingii
  runestones.rune.jumpingiii
  runestones.rune.nightvision
  runestones.rune.poison
  runestones.rune.pyro
  runestones.rune.regenerationi
  runestones.rune.regenerationii
  runestones.rune.regenerationiii
  runestones.rune.resistance
  runestones.rune.saturation
  runestones.rune.speedi
  runestones.rune.speedii
  runestones.rune.speediii
  runestones.rune.speediv
  runestones.rune.speedv
  runestones.rune.strengthi
  runestones.rune.strengthii
  runestones.rune.waterbreathing
  runestones.rune.luck
  runestones.rune.damagei
  runestones.rune.damageii
  runestones.rune.damageiii
  runestones.rune.treefeller
  runestones.rune.doublexp
  RuneStone List :
  Mã:
  Speed Rune I - Once activated gives user speed.
  Speed Rune II - Once activated gives user speed II.
  Speed Rune III - Once activated gives user speed III.
  Speed Rune IV - Once activated gives user speed IV.
  Speed Rune V - Once activated gives user speed V.
  Haste Rune I - Once activated user digs faster.
  Strength Rune I - Once activated gives user strength.
  Strength Rune II - Once activated gives user strength II.
  Invisibility Rune - Makes the user invisible.
  Auto Smelt Rune I - Auto smelt your ores.
  Hearts Rune - Gives the user more hearts.
  Poison Rune - Wearer poisons their enemies on hit.
  Pyro Rune - 10% Chance to set their enemies on fire.
  Resistance Rune - Gives the user damage resistance abilities.
  Jumping Rune - Gives the user jump boost I.
  Jumping Rune II - Give the user jump boost II.
  Jumping Rune III - Give the user jump boost III.
  Flight Rune - Gives player ability to fly while equipped. (Saves on rejoin)
  Saturation Rune - Replenishes user's hunger, and keeps them saturated.
  Fire Rune - Makes the user fire resistant.
  Diver Rune - Gives user water breathing & night vision to become the ultimate diver.
  Water Breathing - Gives user water breathing.
  Regeneration Rune I - Gives user regeneration I.
  Regeneration Rune II - Gives user regeneration II.
  Regeneration Rune III - Gives user regeneration III.
  Double Experience Rune - Grant double XP to users!
  Tree Feller Rune - Chop trees quickly!
  Luck Rune - Gives user Luck effect. (1.9+)
  
  Particle Runes
  Helix Rune I - Creates fancy particles around the player, in a helix form.
  Helix Rune II - Creates a helix forming from the top of the wearer, and flowing to the bottom in a helix form.
  Crown Rune I - Creates a crown looking circle above the wearer.
  Crown Rune II - Creates an emerald crown above the wearer.
  Aura Rune I - Creates a hot aura around the player.
  Aura Rune II - Creates a mystical portal aura around player.
  Aura Rune III - Creates a enchanting aura around the player.
  Aura Rune IV - Creates a snowy aura around the player.
  Aura Rune V - Creates a void like aura around the player.
  Damage Rune I - Creates a red damage effect.
  Damage Rune II - Creates a gold damage effect.
  Damage Rune III - Create a cold damage effect.
  
  RieTech, Odad, KouseiYuuki21 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. MrNo
  MrNo
  5/5,
  Phiên bản: 3.9
  LOL =D
 2. EnityStaller
  EnityStaller
  5/5,
  Phiên bản: 3.9
  tks vì đã share
 3. HaJiro
  HaJiro
  3/5,
  Phiên bản: 3.9
  hay
  1. I†z☧ᶨᵰツ