1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Runes Enchant Recode [Beta] 4.3.2 (Đã cập nhật)

Runes Enchant cho mọi người

 1. QSento
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Ayush_03
  [​IMG]

  :pd1:

  Runes Enchant đã trở lại với bản mới nhất là 4.3.1 mặc dù là [Beta]
  :f3:

  :pd2:

  ► Dễ dàng Config (95%)
  ► Hệ thống tỉ lệ hợp thành (Success và Destroy items)
  ► 78 enchant khác nhau
  ► Hệ thống ô khảm ngọc
  ► Các loại đá (protection, magical, magic dust, cursed)
  ► Hệ thống Shop (Gui và Sign)
  ► Mobs Drop
  Và hơn thế nữa...

  :pd3:

  Vault
  World Guard

  :pd6:

  :pd7:

  /runes reload
  ► Reload config - runes.reload ◄

  /runes give <player> <enchantment> <level>
  ► Trao người chơi ngọc enchant - runes.cmd ◄

  /runes random <player> <level>
  ► Trao người chơi ngọc enchant ngẫu nhiên - runes.random ◄

  /runes shop [trang]
  ► Mở Shop bán ngọc enchant - runes.shop ◄

  /runes enchanter [ /enchanter ]
  ► Enchant trang bị theo ý thích - runes.enchanter ◄

  /runes tinkerer [ /tinkerer ]
  ► Trao đổi ngọc enchant - runes.tinkerer ◄

  /setslots [slots]
  ► Thiết lập ô trống cho việc ghép ngọc enchant - runes.setslots ◄

  /renchant <enchantment> <level>
  ► Đổi enchant trong vật phẩm thành enchant khác - renchant.use ◄

  /stone protection/magical/magic_dust/cursed_stone [player]
  ► Trao đá huyền bí cho người chơi - renchant.use ◄

  :pd4:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  :pd5:


  (Video đã cũ)
  Channel được 300 Sub sẽ làm lại video về plugin này :f17:
  (Mình đang tạm ngưng quay video để tập trung ôn thi đến tháng 7 sẽ hoạt động trở lại..., nhưng nếu đạt 300 Sub sẽ hoạt động trở lại và làm về plugin này ngay và lun)

Nhận xét gần đây

 1. MrNo
  MrNo
  5/5,
  Phiên bản: (Đã cập nhật)
  cho hỏi plugin của bn dành cho craftbukkit à