1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins Runes Enchant Recode [Beta] 4.3.2 (Đã cập nhật)

Runes Enchant cho mọi người

 1. QSento
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Ayush_03
  [​IMG]

  :pd1:

  Runes Enchant đã trở lại với bản mới nhất là 4.3.1 mặc dù là [Beta]
  :f3:

  :pd2:

  ► Dễ dàng Config (95%)
  ► Hệ thống tỉ lệ hợp thành (Success và Destroy items)
  ► 78 enchant khác nhau
  ► Hệ thống ô khảm ngọc
  ► Các loại đá (protection, magical, magic dust, cursed)
  ► Hệ thống Shop (Gui và Sign)
  ► Mobs Drop
  Và hơn thế nữa...

  :pd3:

  Vault
  World Guard

  :pd6:

  :pd7:

  /runes reload
  ► Reload config - runes.reload ◄

  /runes give <player> <enchantment> <level>
  ► Trao người chơi ngọc enchant - runes.cmd ◄

  /runes random <player> <level>
  ► Trao người chơi ngọc enchant ngẫu nhiên - runes.random ◄

  /runes shop [trang]
  ► Mở Shop bán ngọc enchant - runes.shop ◄

  /runes enchanter [ /enchanter ]
  ► Enchant trang bị theo ý thích - runes.enchanter ◄

  /runes tinkerer [ /tinkerer ]
  ► Trao đổi ngọc enchant - runes.tinkerer ◄

  /setslots [slots]
  ► Thiết lập ô trống cho việc ghép ngọc enchant - runes.setslots ◄

  /renchant <enchantment> <level>
  ► Đổi enchant trong vật phẩm thành enchant khác - renchant.use ◄

  /stone protection/magical/magic_dust/cursed_stone [player]
  ► Trao đá huyền bí cho người chơi - renchant.use ◄

  :pd4:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  :pd5:


  (Video đã cũ)
  Channel được 300 Sub sẽ làm lại video về plugin này :f17:
  (Mình đang tạm ngưng quay video để tập trung ôn thi đến tháng 7 sẽ hoạt động trở lại..., nhưng nếu đạt 300 Sub sẽ hoạt động trở lại và làm về plugin này ngay và lun)
  Long Zin, Ngáo Ngơ, SanYoDevil57 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. MrNo
  MrNo
  5/5,
  Phiên bản: (Đã cập nhật)
  cho hỏi plugin của bn dành cho craftbukkit à