1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Maps Skyblock 2017-02-26

Map dành cho những bạn thích chới Skyblock offline

 1. Shuu
  [​IMG]
  :pd4:
  [​IMG]
  [​IMG]
  :pd5:

  :pd3:
  • Download map
  • Giải nén file vừa down về
  • Nhấn tổ hợp phím CTRL+R
  • Gõ %appdata% và nhấn Enter.
  • Đi tới thư mục .minecraft/saves.
  • Copy thư mục vừa giải nén vào.
  • Khởi động Minecraft.
  • Tận hưởng! :v
  :pd9:
  http://www.9minecraft.net/skyblock-map/
  vit, Mạch Kha, Viễn4 người khác thích điều này.