1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Plugins Việt Nam Strict - AntiChick DEL CÓ

Anti Hack Chick cho sv

 1. I†z☧ᶨᵰツ
  Người phát triển:
  Thằng Mặt LOZ AnhCraft
  Blocks:
  - AutoArmor
  - AutoClicker
  - Criticals
  - FastBow
  - KillAura
  - Heuristic [Comming soon]
  - Bot [Removed soon]
  - Reach
  - FastPlace
  - Nuker
  - AirJump
  - Fly/Glide
  - InventoryMove
  - Jesus
  - NoClip
  - PacketSpeed
  - ScaffoldWalk
  - Speed
  - Step / Increasing Velocity
  - ChatSpam
  - Command Block (/help,/pl)
  - FastEat
  - GhostHand / Bedfucker
  - LostPacket / NoPacket
  - Steal
  - Timer / PacketSpam
  - AAC Crash / Worldedit Crash

  API's:
  Replay-API:
  Xong
  Ban-API:
  Xong

  Permissions:
  *** có


  80% plugin config đc (Vohox ViXiEo)
  j4f, ng nc ngoài làm
  thằng lìn phatd
  AkenBii, NeiQuzKzah, ken kaneki22 người khác thích điều này.