SUPPER FORGE [1.8.x - 1.18.x] ⚒⚔ | Chế tạo | Trao đổi | Làm vật phẩm

Plugins Việt Nam SUPPER FORGE [1.8.x - 1.18.x] ⚒⚔ | Chế tạo | Trao đổi | Làm vật phẩm 1.3.5

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
LEGACY 1.3.5
xóa file gems.yml cú để có đủ tùy chỉnh
config.yml được tự động cập nhật (thêm tùy chỉnh gem-format, gem-class)

*Sửa lỗi:
- Khảm 2 hoặc hơn ngọc vào vật phẩm thì mất hết
- Plugin giảm tps -> recode để tối ưu tps (tps = ticks per second)

* Phân loại ngọc (Gem class):

- ADD: thêm giá trị thực
vd: vật phẩm có 10 công vật lý, ngọc +10 -> 20 công vật lý
- PERCENT: thêm giá trị dựa trên giá trị gốc
vd: vật phẩm có 10 công vật lý, ngọc +10% -> 11 công vật lý
Tùy chỉnh mới trong gems.yml: class

* Màu Hex: (1.16+)
40993

- Tool: (sài legacy format) RGBirdflop
- Chỉ nên dùng cho các vật phẩm đặc biệt (kiểu như của admin, chỉ lấy được bằng lệnh), plugin hiện không nhận diện được màu để thực hiện thao tác (event trong code), để nghiên cứu fix

* Khác:
- Nếu đục lỗ (/forge gem), ô trống (/forge stat) không hoạt động thì hãy thử đổi màu trong locale.yml hoặc file khác

Donate ủng hộ tui nha :3
1660662487884.png
LEGACY 1.3.4
Cập nhật gói tài nguyên
Sao lưu toàn bộ dữ liệu của người dùng. Từ giờ plugin sẽ tạo thành dạng cây thư mục để quản lý

* Sửa lỗi:
- Vật phẩm luôn có thể cày cấp (mặc dù không có config)
- Không thể lấy vật phẩm từ /forge stat -> cố lấy là mất luôn
- Gói tài nguyên hiển thị lỗi
- Cầm mũ, trang bịtay chính vẫn có thể nhận chỉ số, bùa lợi
- Chỉ số không thể là số âm (<0)

*items.yml:

- Tùy chỉnh chỉ số (stat), bùa lợi (buff), ô ngọc (gems) giờ dùng ~ thay cho để đặt khoảng
vd: '10-30' --> '10~30'
- Thêm mô tả (description) (kéo xuống)

* Cây thư mục thay đổi:
dễ quản lý hơn
40408


* Phân loại vật phẩm: tìm trong attributes.yml. Dùng để xác định ô đặt trong túi đồ.
- Gồm có: nhẫn, tạo tác, dây chuyền, găng tay, đai lưng, mũ, giáp, quần, giày, tay chính, tay phụ.
- Đặt bằng lệnh: /sattribute type <type ID>
- Thêm mô tả (description) trong items.yml: ‘type:<type ID>’ để chỉnh loại.

*Túi đồ: thấy trong /forge stat. Chứa vật phẩm của người chơi có thể nhận chỉ số, bùa lợi từ đây.
40409
-Xóa file locale.yml cũ để có đủ tùy chỉnh -
1.3.3 LEGACY

* Sửa lỗi:
- Lâu lâu tải Vault rồi mà SupperSeason vẫn không hook được. Vậy mà tui cài EssentialsX vô cái được :v :)?
*Tải một trong số plugin sau (đề xuất EssentialsX)
iConomy (4/5/6) BOSEconomy *6/7), EssentialsEcon, 3Co, MultiConomy, MineConomy, EconXP, eWallet, CurrencyCore, XPBank, CraftConomy, AEco, SDFEconomy, TAEcon

*Gem Creator:
- Cách mở: nhấp nút create trong gui /forge gem hoăc /forge gem create <ID>
- Nội dung:
39952

+ Nút đặt Id: click rồi nhập id ở chat. chọn id phù hợp mỗi phiên bản
39953

+ Nút đặt data: click rồi nhập data ở chat.
39954

+ Nút đặt tên: click rồi nhập tên trong chat. Dùng & cho mã màu
39955

+ Nút đặt lore: click rồi nhập theo mẫu: <dòng> <nội dung>
39956

+ Tùy chỉnh mua bán: click để bật/ tắt, cho phép người chơi mua ngọc trong /forge gem nếu này được bật
39957

+ Nút đặt giá trị: click rồi nhập giá trị ở chat
39958

+ Nút đặt tỉ lệ: click rồi nhập tỉ lệ ở chat
39959

+ Nút đặt chỉ số: click rồi nhập theo mẫu: <chỉ số> <số/ khoảng>
39960
LEGACY 1.3.2
- xóa file config.yml, locale.yml, gems.yml cũ để có đủ tùy chỉnh -

*Sửa lỗi:
- Có thể lấy ra các vật phẩm trong của hàng bản thiết kế

* Về Ngọc, /forge gem

- Có thêm 2 tùy chỉnh trong gems.yml:
+ buy: cho phép mua trong shop
+ cost: lượng tiền cần để mua
- Tiền cho đục lỗ và phá ngọc trong config.yml
- Xóa /forge gem get ...
- /forge gem để mở danh sách, cửa hàng ngọc
attachFull713428
1.3.1 LEGACY
- xóa file locale.yml, config.yml cũ để có đủ tùy chỉnh, có thể sao lưu dữ liệu trước -

* Thêm thông tin cho người mới khi tạo file.

* Vài thay đổi:

- Cấp độ yêu cầu cho rèn vật phẩm, sửa chữa giờ có thể là giá trị thực (vd: 1.65...)
- Kinh nghiệm cần để sửa chữa chuyển thành cấp độ.

* Cải thiện tương tác gui:
- Chọn vật phẩm cần sửa chữa trong gui (bản trước chỉ nhận vật phẩm trên tay)
1.3.1 LEGACY
- xóa file locale.yml, config.yml cũ để có đủ tùy chỉnh, có thể sao lưu dữ liệu trước -

* Thêm thông tin cho người mới khi tạo file.

* Vài thay đổi:

- Cấp độ yêu cầu cho rèn vật phẩm, sửa chữa giờ có thể là giá trị thực (vd: 1.65...)
- Kinh nghiệm cần để sửa chữa chuyển thành cấp độ.

* Cải thiện tương tác gui:
- Chọn vật phẩm cần sửa chữa trong gui (bản trước chỉ nhận vật phẩm trên tay)
1.3.0 LEGACY
- xóa file locale.yml cũ để có đủ tùy chỉnh. Sao lưu dữ liệu trước khi xóa -

*Xóa, gộp lệnh:
+ ssave --> /forge item/material save <ID>
+ sgive --> /forge item/material give/get [<player>] <ID>
+ srepair --> /forge repair [repair]
+ sremove --> /forge item/material/recipe remove <ID>
+ blueprint --> /forge blueprint add/remove <player> <ID>
- Thêm nhiều thông báo...

*Tương tác gui:
/forge stat:
có thể trang bị mũ, giáp, quần, ủng, tay phụ trong gui.
LEGACY VERSION
- Xóa file locale.yml, attributes.yml, config.yml cũ để có đủ tùy chỉnh -

* Sửa lỗi (chưa test lại :v)
- Gây ra ngẫu nhiên khi người chơi vào

* Cày cấp vật phẩm:
- Đặt cấp độ:

+ Trực tiếp: /sattr stat level [<gì cũng đc>] (bỏ trống hoặc bất cứ gì đều đặt cấp độ về 0)
+ Tệp items.yml: thêm 'leveling' vào tùy chỉnh Description của vật phẩm.
- Giết quái để nhận exp (config trong config.yml)
- Thăng cấp vật phẩm làm nó mạnh hơn (tăng chỉ số, cấp độ bùa lợi, phù phép)
- Có thể config phần hiển thị, cấp độ tối đa, kinh nghiệm cần, thay đổi chỉ số khi tăng cấp trong attributes.yml
YAML:
level: '&a▸ &7Level'
YAML:
epic:
   price: 6000
   display: '&cEpic'
   level-system:
    max: 50
    base-exp: 2
    exp-modifier: 0.15
    stat-modifier: 0.08
    enchant-modifier: 0.1
    buff-modifier: 0.2
38291
LEGACY-VERSION
- xóa file lore-format.yml, attributes.yml cũ để có đủ tùy chỉnh, ví dụ cho yêu cầu -

* Sửa lỗi:
- Plugin vẫn kiểm tra bùa lợi, chỉ số nếu người chơi không đủ điều kiện dùng.
- Lưu vật phẩm không lưu bùa lợi.

* Tạo mới yêu cầu:
38173

- Thêm yêu cầu mới: two-hand
+ Dùng /sattr require two-hand [gì cũng được]
+ Chỉ cầm ở 1 tay (tay phụ trống).
- Người dùng có thể Tạo thêm yêu cầu bấy nhiêu tùy thích. Cần có PlaceHolderAPI
- Có format:
YAML:
 <require id>:
  placeholder: <placeholder dùng để kiểm tra>
  lore: <lore hiển thị>
  message: <thông báo nếu người chơi không đủ yêu cầu>
Wiki sẽ sớm được cập nhật.