1. Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  Tắt thông báo

Premium Plugins TradeMe (Việt Hóa) 5.0.0.4

Plugin cho phép 2 player giao dịch với nhau để tránh vấn đề scam

 1. ゆき
  Hỗ trợ phiên bản:
  • 1.7
  • 1.8
  • 1.9
  • 1.10
  • 1.11
  Người phát triển:
  Zrips
  [​IMG]
  YÊU CẦU:
  Java 7 trở lên
  Minecraft version 1.7.10/1.8/1.9 có thể hoạt động tốt nhưng 1.6.4 chưa test

  CÀI ĐẶT:
  Vault - Trade money
  McMMO - Trade mcmmo Exp
  Jobs - Trade exp jobs
  Residence - for residence trading support
  GriefPrevention - For trading with GP blocks
  PlayerPoints - Trade points
  MyPet - Trade pets
  Kingdoms - For trading with kingdoms resource points

  COMMANDS:

  /Trade - Hiển thị all commands
  /Trade [playername] [-s] - Gửi yêu cầu giao dịch
  /Trade accept - Đồng ý yêu cầu giao dịch
  /Trade deny - Từ chối yêu cầu giao dịch
  /Trade block [playername] - Chặn không cho người này gửi yêu cầu giao dịch với bạn
  /Trade toggle - Bật/Tắt nhận yêu cầu giao dịch
  /Trade force [playername] [playername] [-s]- Bắt đầu giao dịch giữa 2 người chơi
  /Trade reload - Reload lại file config

  PERMISSION:
  Mã:
  + Những permission cần phải give cho player:
  - trademe.trade
  - trademe.commandoffer
  - trademe.shiftoffer
  - trademe.command.accept ~ /trade accept
  - trademe.command.deny ~ /trade deny
  - trademe.command.block ~ /trade block
  - trademe.command.toggle ~ /trade toggle
  - trademe.command.reload ~ /trade reload
  - trademe.command.force ~ /trade force
  - trademe.command.set ~ /trade set
  - trademe.command.purge ~ /trade purge
  - trademe.command.log ~ /trade log
  - trademe.moneytrade ~ Cho phép giao dịch money
  - trademe.moneytrade.[group]
  - trademe.exptrade ~ Cho phép giao dịch exp
  - trademe.exptrade.[group]
  - trademe.mcmmotrade ~ Cho phép giao dịch exp mcmmo
  - trademe.mcmmotrade.[group]
  - trademe.jobstrade ~ Cho phép giao dịch exp jobs
  - trademe.jobstrade.[group]
  - trademe.jobspointstrade ~ Cho phép giao dịch points jobs
  - trademe.jobspointstrade.[group]
  - trademe.residencetrade ~ gives permission to trade with residences
  - trademe.residencetrade.[group]
  - trademe.geriefpreventiontrade ~ gives permission to trade with GriefPrevention blocks
  - trademe.geriefpreventiontrade.[group]
  - trademe.playerpointstrade ~ Cho phép giao dịch points
  - trademe.playerpointstrade.[group]
  - trademe.mypettrade ~ Cho phép giao dịch pets
  - trademe.mypettrade.[group]
  - trademe.kingdomstrade ~ gives permission to trade with kingdoms resource points
  - trademe.kingdomstrade.[group]
  
  + Những permission cần give cho admin:
  - trademe.logothers - Dùng để xem log giao dịch của người khác
  trademe.vanishtrade - Allows to trade while vanished
  trademe.groupbypass - Bypasses world groups
  trademe.blockbypass - Bypasses players blocks
  trademe.globalbypass - Bypasses global player trade block
  trademe.betweenworldbypass - Bypasses blocking trade between worlds
  trademe.worldbypass - Bypasses blocked trade worlds
  trademe.itembypass - Bypasses item black list
  trademe.debug - Shows debug messages if debuging is enabled in config file

  HÌNH ẢNH:
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  ĐÔI ĐIỀU TỪ NGƯỜI ĐĂNG:
  Như các bạn thấy plugin này do chính mình việt hóa, khoảng 7-80% nội dung thôi bởi vì mình chỉ việt hóa những đoạn message chính mà member hay sử dụng và thấy, trình trans của mình còn non kém nên có gì thì cmt góp ý mình sẽ fix. Cám ơn các bạn đã xem
  Và mình search trên forum từ khóa Trademe không có nên mình mới đăng, nêu như trùng plugin với ai thì mình sẽ xóa :v

  P/S: Như mình từng nói đây chỉ là hàng crack cho nên ai thích và có điều kiện thì hãy mua ủng hộ author
  Link Spigot
  : Tại đây

  Hình ảnh

  1. 123.png
  Crodor, gluxein, gameiffline200228 người khác thích điều này.

Nhận xét gần đây

 1. NeiQuzKzah
  NeiQuzKzah
  5/5,
  Phiên bản: 5.0.0.4
  thôi cho . bõ công làm
 2. GodIsHere
  GodIsHere
  3/5,
  Phiên bản: 5.0.0.4
  Nên việt hóa thêm phần giao dịch bằng palyerpoints và exp và money nữa cho full luôn
 3. Shuu
  Shuu
  5/5,
  Phiên bản: 5.0.0.4
  Vjp 10/10
  1. ゆき
 4. Decompiler
  Decompiler
  1/5,
  Phiên bản: 5.0.0.4
  nhu cai dau buoi`
  1. ゆき