Việt Hóa Plugin AdvancedEnchantments

Config mẫu Việt Hóa Plugin AdvancedEnchantments v2.0

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
- Sửa vài lỗi config nhỏ
- Việt hóa thêm nhưng thứ nhỏ khác mà bản cũ chưa dịch