Review Share list Hosting tổng hợp miễn phí nhất

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

KhanhHungJ

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
15/4/19
1,655
325
560
anhcraft
32887

123HostVN (200+MB | Ultimate | Cpanel)
Atspace (1GB | Ultimate)
Awardspace (1000MB | 5GB)
Geocities (Ultimate | Ultimate)
Miarroba (500 | 5GB)
Tekcities (1GB | 5GB)
50webs (500MB | 1GB)
Leadhoster (1GB | 5GB)
Agilityhoster (1000MB | 5GB)
Curhost (1GB | 5GB)
Option123 (1GB | 5GB)
Profreehost (Ultimate | Ultimate)
000webhost (300MB | 3GB)
Freehosting (10GB | Ultimate)
Freehostia (250MB | 6GB)
X10hosting (ultimate | ultimate)
UhostFull (ultimate | ultimate)
Bravenet (ultimate | ultimate)
WebFreeHosting (1000MB | 5000MB)
FreeHostingNoAds (1GB | 5GB)
Byet (5GB | ultimate)
Hostpoco (200MB | 200MB | cPanel)
Flaunt7 (500MB | 50GB)
I6NetWorks (5000MB | 1TB)
Host-Ed (1GB | 10GB)
FreeWebHostingArea (1500MB | Ultimate)
000Space (5500MB | 200GB)
AlrawiHost (1GB | ?)
WebsitePasal (500MB | 1GB)
EuroServer (200MB | ?)
Olitt (500MB | 1GB)
CapitanHosting (300MB | 5GB)
FreeCPanel (Ultimate | Ultimate)
StarBurshHosting (6~7MB | 5GB)
NexByet (5GB | 10GB | cPanel)
Domain&Host (? | ?) (Hết)
UltiFreeHosting (Ultimate | Ultimate)
100WebSpace (100MB | 3GB)
DomainHosting (256MB | 10GB)
FreeHosting.Host (200MB | 100GB)
HostingSeo (10GB | Ultimate)
XenexTech (Ultimate | Ultimate)
HostAmmo (1GB | 1TB | DA)
HostDom (1GB | 100GB)
AllDomainsHosting (1GB | 10GB)
MxSite (? | Ultimate)
ProHost (100MB | ?)
Aspx (100MB | 2GB)
ZettaHost (1000MB | 5GB)
NetHost (50MB | ?)
Endora (2GB | 30GB)
AcceLoft (500MB | 10GB)
Cybrancee (200MB | 1GB) <!Fake ip sang nc ngoài!>
Antpi (1GB | 1GB)
BadHost (15GB | 150GB)
0Hosting (Ultimate | Ultimate)
Hostronavt (10GB | 100GB)
FreeWebHosting (1GB | 5GB)
Elatvia (1GB | 5GB)
GigaServing (10MB | 100MB)
Web4Ce (100MB | Ultimate)
Xnet (650MB | 5GB)
Aspone (40MB | Ultimate)
Dotname (500MB | Ultimate-CDN)
AgilityHoster (1000MB | 5GB)
JweiLand (30GB | ?)
Endora (2GB | 30GB)
Ivyro (10MB | 100MB)
WebMachine (500MB | 1GB)
JweuLand (30GB | ?)
Ax1 (10GB | 100GB)
Ho.Ua (2GB | ?)
THosting (100MB | ?)
Onyx (50MB | 1GB)
BeeHosting (15MB | ?)
MyOwnFreeHost (Ultimate-10GB | Ultimate-100GB)
InfinityFree

Nguồn: DDIT, nguồn gốc K6VN (Mình đã xin phép ông anh rồi nhé)
Update lần cuối: 8/9/2021
Nếu thấy hãy thì cho mình xin 1 like hoặc 1 love nhé ^^
 

AnhNguyen207

THÀNH VIÊN
29/8/21
60
3
60
14
HCM
infinityfree sửa lại đi bị giới hạn lượt truy cập nhá
nó giới hạn lượt tải file từ máy chủ về cilent nếu trên sever có 3 file đi 1html 1css 1js thì mỗi máy sẽ tải 3file này về và thằng này cho tối đa có cỡ 50,000 file tải về thôi chi tiết tại đây
Hits Limit
và các loại limit khác của thằng này
Other Limit
@KhanhHungJ
 

KhanhHungJ

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
15/4/19
1,655
325
560
anhcraft
Vừa xoá xong, để update lại
 

AnhNguyen207

THÀNH VIÊN
29/8/21
60
3
60
14
HCM
thằng lìn này tệ lắm sài ròi :)
infinityfree sửa lại đi bị giới hạn lượt truy cập nhá
nó giới hạn lượt tải file từ máy chủ về cilent nếu trên sever có 3 file đi 1html 1css 1js thì mỗi máy sẽ tải 3file này về và thằng này cho tối đa có cỡ 50,000 file tải về thôi chi tiết tại đây
Hits Limit
và các loại limit khác của thằng này
Other Limit