SuperiorSkyblock2 Việt Hóa - 80k [MOMO/CARD/...] ☄️

Bán SuperiorSkyblock2 Việt Hóa - 80k [MOMO/CARD/...] ☄️ 0.1.7-d

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

Siri Professor

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
TRANSLATOR
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
13/8/16
1,034
1,358
650
Milky Way
MCoin
10,040
Siri Professor updated 『 SuperiorSkyblock2 Việt Hóa 』- 100k [MOMO] ☄️ with a new update entry:

0.1.7-a (0.1.7-b sẽ được cập nhật sau vài ngày)

CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA, SAU ĐÂY LÀ BẢN CẬP NHẬT CHÍNH CỦA 0.1.7-A (BIG UPDATE)

Thay đổi:
• Font chữ đã về như cũ. (Mặc định của máy)
• Cập nhật ảnh trên forum :D (0.1.7-A)
• Cập nhật ChestCommand (HSGamer version 3.3.0-SNAPSHOT) - https://www.spigotmc.org/resources/chest-commands-gui-forked.69014/
• Loại bỏ file Ore.jar ; vui lòng bạn sử dụng các plugin khác (nhằm hạ dung lượng)
• Sửa vài chổ Việt Hóa rời rạc. Bổ sung màu,...
• Việt hóa phần /is help cho member

• Thay đổi cơ cấu...
Read the rest of this update entry...
 

Siri Professor

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC
TRANSLATOR
THÀNH VIÊN
F TO PAY RESPECT
13/8/16
1,034
1,358
650
Milky Way
MCoin
10,040
Siri Professor updated SuperiorSkyblock2 Việt Hóa - 80k [MOMO/CARD/...] ☄️ with a new update entry:

0.1.7-d (0.1.7-c update nhỏ nên không up)

Thay đổi 0.1.7-D
• Sửa sai vị trí của "Thay đổi 0.1.7-A"
• Cập nhật các menu mới trong ChestCommand: Menu Bank, Menu is trang thứ 2
• Thay đổi tất cả các head (trừ 2 head tiến tới và lùi lại) trong các menu
• Bổ sung vài cái chức năng vào trang menu is thứ 2
Read the rest of this update entry...