SUPPER FORGE [1.8.x - 1.18.x] ⚒⚔ | Chế tạo | Trao đổi | Làm vật phẩm

Plugins Việt Nam SUPPER FORGE [1.8.x - 1.18.x] ⚒⚔ | Chế tạo | Trao đổi | Làm vật phẩm 1.3.5

Không có quyền để tải về
 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
ZenCraft submitted a new resource:

Supper Forge - trade, forge, item, rpg

:pd1:
Trao đổi vật phẩm như trong game RPG (tôi không chắc :v)
Chắc là sẽ có rất nhiểu lỗi và bug, vì đây là plugin đầu tiên tui code sau hơn 1 tháng học
Mong mọi người góp ý, để tôi chỉnh sửa, nâng cấp plugin <3


Tải Resource Pack
require optifine, turn on custom item texture

:pd2:
- Lưu vật phẩm trong game
- Nhận vật phẩm đã lưu
- Trao...
Read more about this resource...
 
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
ZenCraft updated [1.12] ⚒ Supper Forge ⚒ Advanced Crafting Plugin with a new update entry:

Chỉnh sửa vật phẩm, thêm thông báo, sửa bug, lỗi

NEW! EDIT ITEM (NAME/LORE/ENCHANT)
Xem file đính kèm 34627
Lệnh mới:
 • /sname [set/clear] : chỉnh sửa tên vật phẩm
 • /slore [set/add/remove/insert/clear]: chỉnh sửa lore (mô tả) của vật phẩm
 • /sench [add/clear]: chỉnh sửa phù phép của vật phẩm
[COLOR=rgb(235, 107...[/quote]

Read the rest of this update entry...
 
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
ZenCraft updated [1.12] ⚒ Supper Forge ⚒ Advanced Crafting Plugin with a new update entry:

[1.0.6] nhiều kiểu GUI, thêm lore khi vật phẩm không bị vỡ, lệnh làm vật phẩm không vỡ

*Nhiều kiểu gui thay đổi trong recipes.yml
Xem file đính kèm 34709

*Unbreakable lore: làm vật phẩm không bị vỡ bằng cách dùng lệnh /unbreakable

Xem file đính kèm 34710

*Unbreakable command:
/unbreakable, /unbreak hoặc...
Read the rest of this update entry...
 
 • Like
Reactions: Name Is Fox

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
ZenCraft updated [1.12] ⚒ Supper Forge ⚒ Advanced Crafting Plugin with a new update entry:

[1.0.7] làm custom gui, điều chỉnh gói tài nguyên

*CUSTOM GUI STYLE: trong file mới styles.yml: (số hàng, các icon, sắp xếp)
Ví dụ:
Xem file đính kèm 34875
*Điều chỉnh gói tài nguyên: trong config.yml
use_resourcepack: true/false
- true: tương tự các phiên bản trước
- false: thay thế các vật phẩm đặc biệt bằng các vật phẩm vanilla (kính,...)

[ATTACH type="full"...
Read the rest of this update entry...
 

ZenCraft

DEVELOPER
THÀNH VIÊN
27/5/19
339
100
310
16
Prisoner's Quarter
 • Like
Reactions: Name Is Fox