cyborg

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
  1. Z e u s

    Hướng dẫn Hướng dẫn về Trmenu và cách sử dụng nó

    Đây là bài viết sẽ có cập nhật :3 sẽ cập nhật dài dài cho anh em Hướng dẫn #1 (Cơ bản): *❓FaQ Một vài điều nói trước khi vào vấn đề chính nhé. ( hơi dài dòng, nhưng đọc hết đi cho tui vui :3) Q: Trmenu là gì ?? công dụng như thế nào ?? Trmenu là một plugin liên quan đến menu, (dĩ nhiên, tên...