list

 • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).
 1. HSGamer

  Thảo luận Minecraft List Of Shame - Thêm danh sách server tệ vào

  Hôm nay có một bạn đã tạo một Request lên List Of Shame để thêm phần Phốt Server - Danh sách server mà không nên chơi. Sẵn mình đã nói rằng đây là một vấn đề khá nhạy cảm vì định nghĩa Server tệ, theo mình nghĩ, không phải là một danh hiệu cho một server, chỉ là một danh hiệu trong một giai...
 2. acayr1n

  Chia sẻ DANH SÁCH HÀNG FREE

  where the lamb sauce Danh sách hàng free Web hosting / Minecraft server / Game server / PaaS (platform as a service) / Database / Tools / Packs (modified - 14/05/2022, dit me thang minh) https://www.freecodecamp.org/ https://github.com/ripienaar/free-for-dev...