Plugins Việt Nam [Tài nguyên đã xóa] SoulPoints

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

⚠ Cảnh báo lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng - Log4Shell

Trạng thái
Đã bị khoá.

BonJacky

THÀNH VIÊN
28/7/18
219
13
180
Vietnam
up thêm dạng item di
kiểu hiển thị có soul ấy (tùy chỉnh dc slot)
 
  • Haha
Reactions: VoChiDanh

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả
BonDanh updated SoulPoints with a new update entry:

1.2.8

[+] ThêmCheckUpdater, TabCompleter
[+] Thêm giết mobs nhận Soul
[+] Hỗ trợ MythicMobs cho cái ở trên
[+] New Config (Backup old config and delete it plz!)
[+] New line in Lang (Backup old lang and delete it plz!)
[+] New File (Mobs.yml)
[+] optimize commands....
~~
Read the rest of this update entry...
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả
ok "khong ranh" (cho may thang tuong t dang spam: t dang noi chuyen voi no chu deo phai la spam, cam on)
rảnh nốt hôm nay mà ~~ mai đi học rồi đâu rảnh nữa đâu (Nói chuyện = spam thì event này mình cũng xin lui)
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả
BonDanh updated SoulPoints with a new update entry:

1.2.9.5

Cập nhật Protect inventory (Khi số souls lớn hơn hoặc bằng thì không sao nhưng bé hơn thì khi chết sẽ mất 1 vật phẩm bất kì và số souls cũng phải cao hơn minimum souls)
Cập nhật lại Minimum (Khi số souls bé hơn hoặc bằng thì mất hết đồ khi chết)
Cập nhật mới config.yml và lang.yml
Thêm tỉ lệ giết người chơi nhận souls
Read the rest of this update entry...
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả
BonDanh updated SoulPoints with a new update entry:

1.2.9.6

If the protect inventory is less than the minimum, then when you die with a number of souls greater than the minimum, you will be able to keep the item in the inventory and if it is less than or equal to it, you will randomly drop an item. If the protect inventory is greater than the minimum, when you die, your souls greater than or equal to the protect inventory will be kept in the inventory, if your number of souls is less than the protect inventory and greater than the minimum, 1...
Read the rest of this update entry...
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả

BonJacky

THÀNH VIÊN
28/7/18
219
13
180
Vietnam
Góp ý:
nên thêm phần tùy chỉnh ưu tiên item rớt vd
cấp độ ưu tiên là 3 cho kim cương và 1 cho thịt heo
thì khi chết vớt số Minimum soul = (của bạn) thì sẽ rớt item ưu tiên 3 là kim cương
vs khi chết đồ của (player) sẽ mất trực tiếp ko thể lượm lại (tuỳ chỉnh có mất dc ko)
 

VoChiDanh

BAN QUẢN TRỊ
DEVELOPER
SUPPORTER
THÀNH VIÊN
25/11/18
3,432
492
720
Sao Hoả
Góp ý:
nên thêm phần tùy chỉnh ưu tiên item rớt vd
cấp độ ưu tiên là 3 cho kim cương và 1 cho thịt heo
thì khi chết vớt số Minimum soul = (của bạn) thì sẽ rớt item ưu tiên 3 là kim cương
 

BonJacky

THÀNH VIÊN
28/7/18
219
13
180
Vietnam
đơn giản hoá thì như
khi chết soul đạt mức tối thiểu thì sẽ mất đồ quý nhất vd kim cương vs lục bảo
 
  • Wow
Reactions: VoChiDanh
Trạng thái
Đã bị khoá.