Resource icon

Plugins Việt Nam TheSieuTocForm 1.2

Không có quyền để tải về
  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

KhanhHuynh

THÀNH VIÊN
22/9/19
773
91
360
Việt Nam
KhanhHuynh submitted a new resource:

TheSieuTocForm - Tạo form nạp thẻ cho người chơi Bedrock dựa trên plugin Thesieutoc

:pd1:
Plugin giúp bạn tạo form nạp thẻ cho người chơi Bedrock dựa trên plugin Thesieutoc

Tính năng:

  • Đồng bộ dữ liệu với plugin Thesieutoc
  • Hổ trợ đa phiên bản
  • Config dễ dàng
:pd3:
Yêu cầu:
  • Java 11
  • Cài đặt sẵn plugin Thesieutoc (tải tại đây)
  • Nếu server của bạn đang nằm trên một proxy (Bungeecord/Velocity) thì bạn phải cài đặt theo hướng dẫn ở thẻ Proxy Servers tại...
Read more about this resource...