Làm Quen tìm vài đạo hữu thích tu tiên.

  • Chào bạn, hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia cùng bọn mình và sử dụng được đầy đủ chức năng của diễn đàn :).

DirtBoyGaming

THÀNH VIÊN
23/4/18
13
0
20
24
Tay Son Binh Dinh
well tôi có host một cái server Minecraft nho nhỏ để làm cái concept về tu tiên như đan dược, cảnh giới, pháp khí, bùa chú và cố gắng để tạo nên một thế giới tu tiên giống nhất có thể -v-, ở đây có đạo hữu nào thích tu tiên thì có thể vào server của tôi. Server host bằng aternos vì tôi chỉ tạo có thể chơi trong 1 nhóm :>
MINECRAFT-THE-IMMORTAL-LAND-11-2-2024.png45457
một vài cái item tôi làm :d
4545845459
 

DirtBoyGaming

THÀNH VIÊN
23/4/18
13
0
20
24
Tay Son Binh Dinh